اخبار و اطلاعیه ها

بازدید دکتر محمد دهقان (عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی)

بازدید دکتر محمد دهقان (عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی) ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
بازدید دکتر محمد دهقان (عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی) از غرفه شرکت فرزانگان در نمایشگاه minbex 2017

بازدید استاندار خراسان رضوی از غرفه فرزانگان آپادانا

بازدید استاندار خراسان رضوی از غرفه فرزانگان آپادانا ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
بازدید استاندار خراسان رضوی از غرفه شرکت خدمات بیمه ای فرزانگان آپادانا در دومین نمایشگاه بین المللی بورس بانک بیمه و فرصتهای سرمایه گذاری مشهد...

بازدید مدیریت منطقه 2 بیمه پاسارگاد

بازدید مدیریت منطقه 2 بیمه پاسارگاد ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
بازدید مدیریت منطقه 2 بیمه پاسارگاد به همراه هیأت همراه از غرفه فرزانگان آپادانا در نمایشگاه بورس بانک بیمه و فرصتهای سرمایه گذاری

بازدید معاونت اقتصادی استانداری خراسان رضوی

بازدید معاونت اقتصادی استانداری خراسان رضوی ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
بازدید معاونت اقتصادی استانداری خراسان رضوی از غرفه شرکت خدمات بیمه ای فرزانگان آپادانا در نمایشگاه minbex2017

دومین نمایشگاه بورس بانک بیمه و فرصتهای سرمایه گذاری مشهد minbex 2017

دومین نمایشگاه بورس بانک بیمه و فرصتهای سرمایه گذاری مشهد minbex 2017 ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
حضور شرکت خدمات بیمه ای فرزانگان آپادانا در دومین نمایشگاه بورس بانک بیمه و فرصتهای سرمایه گذاری مشهد...
  • صفحه 4 از 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4